Garantija
Servisas

Garantija

Volkswagen AG garantija naujiems automobiliams

Garantiją Baltijos valstybių (Estijos, Latvijos, Lietuvos) rinkoje užtikrina Volkswagen importuotojas

Moller Baltic Import SE.

1. Volkswagen AG (garantijos tiekėjas) suteikia savo klientams (garantijos gavėjams) toliau
aprašytą dviejų metų garantiją naujiems Volkswagen lengviesiems (PKW) ir Volkswagen
komerciniams (NFZ) automobiliams dėl visų medžiagų bei gamyklos atliktų darbų defektų.
Volkswagen lengviesiems automobiliams parduotiems nuo 2014 metų lapkričio 3 dienos
Volkswagen AG suteikia toliau aprašytą trijų metų arba 100 000 km (priklausomai nuo to, kas
įvyko anksčiau) garantiją, be ridos apribojimų per pirmuosius dvejus metus. Volkswagen Crafter
automobiliams nuo 2011 metų modelio su 2,0 litrų darbinio tūrio dyzeliniais varikliais suteikiama
papildoma trečiųjų metų arba 250 000 km (priklausomai nuo to, kas įvyko anksčiau) garantija.

2. Trūkumo, kurį apima garantija, atveju Volkswagen AG savo nuožiūra gali pašalinti trūkumą
(taisymas) autorizuoto Volkswagen serviso partnerio įmonėje arba pristatyti naują automobilį.

3. Jeigu trūkumas negali būti pašalintas taisymu, arba tolesni trūkumo pašalinimo bandymai nėra

priimtini garantijos gavėjui, garantijos gavėjas gali reikalauti išskirtinai trūkumų neturinčio
automobilio pristatymo.

4. Tolesnės pretenzijos šios garantijos pagrindu nepatenkinamos. Ypač garantija neapima regreso 
pretenzijų, pvz., pakaitinio automobilio skyrimo trūkumo pašalinimo laikotarpiui, bei nuostolių
atlyginimo pretenzijų.

5. Šios garantijos paslaugų suteikimo prielaida yra tai, kad buvo atlikti visi techniniai aptarnavimai 
pagal Volkswagen AG reikalavimus.

6. Natūraliam susidėvėjimui garantija netaikoma.
Visos automobilio dalys dėvisi. Tokiu būdu garantinio laikotarpio metu, ypatingai automobiliams
su didele rida, gali prireikti remonto darbų, kurių priežastimi pagal specialistų įvertinimą nėra
medžiagų ir gamyklos atliktų darbų defektai. Tokie defektai remiasi eksploatacijos sąlygojamu
susidėvėjimu ir garantija jiems netaikoma. Skirtingos eksploatacijos ir naudojimo sąlygos gali
įtakoti skirtingus susidėvėjimo ir gedimų reiškinius. Ypatingai su šiuo reiškiniu yra susiję, pvz.,
lemputės, stabdžių trinkelės, stabdžių trinkelių antdėklai, filtrai, padangos, sankabos diskai,
amortizatoriai ir stiklų valytuvų šluostikliai (jiems garantija netaikoma, tačiau taikoma jų
gamykliniams defektams). Be to, čia taip pat priklauso reguliavimo darbai ir panašios
priemonės, kaip:

7. Garantija taip pat netaikoma negamyklinių kėbulų konstrukcijų, negamyklinių sumontuotų dalių ir
negamyklinių konstrukcijų praplėtimų trūkumams bei jų sukeltiems automobilio trūkumams. Tai
taip pat galioja ne gamyklos sumontuotiems iš/arba tiekiamiems aksesuarams.

8. Be to, garantiniai įsipareigojimai negalioja, jeigu trūkumai atsirado dėl to, kad: 9. Garantinių pretenzijų tvarkymui galioja:

10. Garantinio laikotarpio pradžią serviso knygelėje dokumentuoja Volkswagen AG arba
autorizuotas Volkswagen partneris. Garantijos laikotarpis prasideda automobilio perdavimu
klientui arba nuo pirmos registracijos datos, priklausomai nuo to, kas įvyko anksčiau.
Nepriklausomai nuo to, garantinis laikotarpis prasideda, kai automobilis perduodamas klientui,
registruojamas arba pradedamas naudoti autorizuotu Volkswagen partneriu EEE teritorijoje ir
Šveicarijoje.

11. Pateikta garantija neapriboja įstatyminių teisių, ypatingai garantinių pretenzijų pateikimo teisės
automobilio pardavėjui bei galimų pretenzijų pateikimo teisės atsakomybės už produkto kokybę
įstatymo pagrindu Volkswagen AG, kaip gamintojui