Servisas

Mobilumo garantija

Visą parą veikiantis Volkswagen pagalbos Lietuvos keliuose telefonas +3705 234 77 22

Mobilumo garantija yra papildoma paslauga. Šį įsipareigojimą Volkswagen autorizuotas pardavėjas arba serviso partneris prisiima atlikdamas inspekcinį aptarnavimą. Mobilumo garantija pirmiausia galioja 24 mėnesius nuo automobilio pirmosios registracijos datos ir automatiškai pratęsiama atlikus inspekcinį aptarnavimą per minėtą periodą.

Mobilumo garantija gali būti pratęsta atlikus automobilio patikrinimą praėjus 24 mėnesiams nuo pirmosios automobilio registracijos datos. Pratęsus, Mobilumo garantija galioja iki sekančio inspekcinio aptarnavimo. Mobilumo garantija pratęsiama tiek kartų, kiek automobilio savininkas pageidauja atlikdamas remontą ir inspekcinius aptarnavimus autorizuotame pardavėjo arba serviso partnerio servise ir jei automobilio remontui naudoja originalias Volkswagen detales.

Dėmesio: reikalauti mobilumo garantijos galima tik tuo atveju, jei automobilis sugedo ir nevažiuoja ne dėl kliento kaltės.

Nevažiuojančio automobilio apibūdinimas: nevažiuojantis automobilis yra toks, kuris sava eiga negali pasiekti serviso arba juo dėl techninių priežasčių važiuoti draudžia VOLKSWAGEN AG.

Išimtys

Mobilumo garantija negalioja:

  1. Gedimams, kurių priežastis - avarija ar kitas išorinis poveikis (pvz., vagystė, akmens smūgis), taip pat priežiūros stoka ir netinkama eksploatacija;
  2. Gedimams, atsiradusiems dėl tyčinio ar itin aplaidaus savininko, vairuotojo ar keleivio elgesio;
  3. Gedimams, atsiradusiems dėl detalių įmontavimo arba automobilio pakeitimų, kuriems VOLKSWAGEN AG nesuteikė leidimo;
  4. Gedimams, atsiradusiems dėl nekvalifikuoto remonto;
  5. Gedimams, atsiradusiems dėl dalyvavimo automobilių varžybose;
  6. Gedimams, kurių priežastis yra karo veiksmai, vidiniai neramumai, žemės drebėjimas ar kiti su gamtos stichijomis susiję įvykiai;
  7. Gedimams, kurių priežastis yra VOLKSWAGEN įgaliotojo atstovo ar serviso partnerio remonto rekomendacijų, susijusių su inspekciniu patikrinimu, nepaisymas (Klientas privalo pateikti aptarnavimo ir remonto sąskaitas);
  8. Gedimams, atsiradusiems dėl defektų, apie kuriuos automobilio naudotojas žinojo, tačiau nesikreipė dėl jų pašalinimo;
  9. Gedimams, atsiradusiems panaudojus ar įmontavus detales, kurių naudojimui nepritarė VOLKSWAGEN AG (ar importuotojas) arba atlikus automobilio pakeitimus VOLKSWAGEN AG (ar importuotojui) nepriimtinu būdu (pvz., individualiai modernizavus ar pertvarkius automobilį („tiuningas“).

Pagrindinės mobilumo garantijos paslaugos

Bendri nurodymai

Mobilumo garantija galioja naujiems registruojamiems VOLKSWAGEN automobiliams, taip pat ji gali būti suteikta VOLKSWAGEN automobiliams, kurie jau yra rinkoje ir pretenduoja į mobilumo garantiją.

Kada klientas gali reikalauti mobilumo garantijos paslaugų? Kai jo automobilis nebevažiuoja ir yra gedimas, dėl kurio Klientas nekaltas. Garantija netaikoma, jei nebuvo paisyta remonto rekomendacijų, taip pat ji netaikoma gedimams, susijusiems su smurtiniu išoriniu poveikiu: vagyste, akmens smūgiu ir pan.

Nebevažiuojančio automobilio apibūdinimas

Nevažiuojantis automobilis yra toks, kuris sava eiga negali pasiekti serviso arba juo dėl techninių priežasčių važiuoti draudžia VOLKSWAGEN AG.

Jei automobilis yra nevažiuojantis pagal šį apibrėžimą, Klientas gali reikalauti mobilumo garantijos. VOLKSWAGEN Klientas gauna mobilumo garantiją, nusipirkęs naują automobilį. Ji galioja visą automobilio eksploatavimo laiką, jei mobilumo garantijos sąlygose nurodytus serviso darbus reguliariai atlieka VOLKSWAGEN įgaliotasis atstovas ar serviso partneris, o atlikti darbai yra patvirtinami serviso knygelėje.

Priklausančio inspekcinio aptarnavimo atlikimas

VOLKSWAGEN rekomenduoja reguliariai atlikti inspekcinį patikrinimą ir techninę priežiūrą servise, kad būtų pakeistos visos natūraliai susidėvėjusios automobilio detalės. Tačiau neretai Klientas nemato būtinybės paisyti šios rekomendacijos, nes mano, kad automobilis važiuoja nepriekaištingai, o kiekvieną techninį patikrinimą jis sieja su sugaištu laiku ir išlaidomis. Tokia nuostata ypač paplitusi tarp senesnių automobilių savininkų.

Inspekcinis patikrinimas yra svarbus ne tik norint išlaikyti automobilio vertę, bet ir užtikrinant eksploatavimo ir eismo saugumą. Jau vien dėl šios priežasties Klientas turėtų reguliariai pasirūpinti, kad pas VOLKSWAGEN įgaliotąjį atstovą ar serviso partnerį būtų atlikti serviso darbai pagal serviso knygelės nurodymus ir patvirtinti antspaudu serviso knygelėje. VOLKSWAGEN įgaliotajam atstovui ar serviso partneriui atlikus inspekcinį patikrinimą, Klientui yra suteikiama arba pratęsiama mobilumo garantija.

Mobilumo garantija, pasibaigus bendrosios automobilio garantijos laikotarpiui

Pasibaigus bendrosios automobilio garantijos laikotarpiui, mobilumo garantijos galiojimas patvirtinamas Kliento sąskaitoje arba automobilio serviso knygelėje. Sąskaitoje pažymimos remonto, kurio būtinybė nustatoma per inspekcinį patikrinimą, rekomendacijos. Praradus mobilumą dėl gedimo, kuris atsirado neatlikus remonto darbų, mobilumo garantija netaikoma.

Mobilumo garantija negalioja atšaukimo akcijų atveju

Jei Klientas atvyksta pas VOLKSWAGEN įgaliotąjį atstovą ar serviso partnerį atšaukimo ar serviso akcijos atveju, jis negali reikalauti, kad jam būtų suteiktas pakaitinis automobilis.

Mobilumo garantija netaikoma dėl remonto darbų, kuriuos atliko neįgaliotieji servisai, pasekmių.

Mobilumo garantija netaikoma gedimams, atsiradusiems dėl neatliktų arba blogai atliktų techninio patikrinimo ir remonto darbų nepriklausomuose servisuose, ir/arba įmontavus neoriginalias atsargines detales ir/arba aksesuarus.

Mobilumo paslaugos

Šalys, kuriose šiuo metu galioja mobilumo garantija: Airija, Austrija, Belgija, Bosnija-Hercegovina, Čekija, Danija, Didžioji Britanija / Šiaurės Airija, Estija, Graikija, Italija, Ispanija, Kanarų salos, Kroatija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Norvegija, Olandija. Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija. Šveicarija, Vengrija, Vokietija.

Nevažiuojančių automobilių remontui skiriamas didžiausias prioritetas

Klientui pateikiamas racionalus, ekonomiškai naudingas mobilumo pasiūlymas. Pavyzdžiui, vietoj pakaitinio automobilio gali būti pasiūlytas alternatyvus kelionės pratęsimo būdas (autobusu, traukiniu, taksi) arba suteikiamos paėmimo/nuvežimo paslaugos.

Pagalba kelyje smulkesnių gedimų atveju

Paslaugų teikėjas atlieka klientams sugedusio automobilio smulkaus gedimo remonto darbus gedimo vietoje:

Paslaugų teikėjas klientui pristato degalus, tepalą, aušinimo skystį šiomis sąlygomis:

Atsiradus negarantiniams VOLKSWAGEN automobilių gedimams (pvz., nuleidus padangą), galima pasinaudoti technine pagalba kelyje. Tačiau kitų mobilumo garantijos paslaugų šiais atvejais negalima reikalauti. Išlaidas už pažeistą padangą arba už netinkamai eksploatuoto automobilio remontą padengia Klientas.

Nutempimo paslauga

Paslaugų teikėjas transportuoja Kliento sugedusį automobilį iki artimiausio VOLKSWAGEN autorizuoto atstovo ar serviso partnerio arba į saugomą aikštelę ir apmoka saugojimo išlaidas iki 1 paros laikotarpiui.

Pakaitinis automobilis

Paslaugų teikėjas išnuomoja Klientui pakaitinį automobilį šiomis sąlygomis:

Pakaitinis automobilis suteikiamas, jeigu VOLKSWAGEN partneris negali pašalinti gedimo per 3 valandas (remonto darbų trukmė skaičiuojama pagal “Darbo pozicijų” katalogą”); Paslaugų teikėjas visų pirma pasiūlo Klientui tęsti kelionę autobusu, maršrutiniu mikroautobusu ar traukiniu, jei tai ekonomiškai naudingesnis mobilumo pasiūlymas; pakaitinis VOLKSWAGEN automobilis išnuomojamas VOLKSWAGEN autorizuotame servise arba automobilių nuomos bendrovėje ne ilgiau kaip 3 dienoms (“Phaeton” atveju - 5 dienoms) Kliento vardu; už nuomą sumoka Paslaugų teikėjas; jei automobilio nuomos terminas prasideda ar baigiasi savaitgalį ar švenčių dienomis, pakaitinio VOLKSWAGEN automobilio nuoma gali būti pratęsta 2 dienoms.

Išlaidos už pakaitinį automobilį, susijusios su detalių pristatymu, negali būti padengiamos remiantis mobilumo garantija. Mobilumo garantija leidžia padengti tik to laikotarpio, kurio būtų prireikę užtektinai turint dalių, išlaidas.

Dėmesio: pakaitinio automobilio suteikimas negali būti taikomas su viešbučio rezervavimo paslauga.

Nakvynė viešbutyje

Paslaugų teikėjas teikia Klientui viešbučio rezervavimo paslaugą - pristato Klientą ir jo keleivius į viešbutį. Paslauga teikiama šiomis sąlygomis:

Taksi išlaidos

Jei Klientas nori pasinaudoti taksi paslaugomis, Paslaugų teikėjas užsako taksi ir padengia išlaidas (taip pat ir kelionės autobusu, traukiniu).

Pastaba: už Lietuvos Respublikos ribų šiuo atveju padengiamos išlaidos iki 77 eurų.

Gedimas užsienyje

Klientas neprivalo iš anksto apmokėti už mobilumo paslaugas. Už paslaugas, suteikiamas klientui pagal mobilumo garantiją, pirmiausia moka autorizuotas dileris ir serviso partneris. Tai galioja tiek vietiniams, tiek užsienio Klientams.

Tik išimtiniu atveju (pranešus apie tai įgaliotajam atstovui arba serviso partneriui gimtojoje šalyje) iš pradžių mokėti turi Klientas. Įprastu atveju išlaidas, atitinkančias mobilumo garantijos kriterijus, kompensuoja kliento gimtosios šalies įgaliotasis atstovas arba serviso partneris, gavęs visus Kliento mokėjimo originalius patvirtinimus.

Lietuvos Respublikoje galioja sąlyga, kad mobilumo garantiją galima įsigyti autorizuoto atstovo/serviso partnerio įmonėje, atlikus inspekcinį aptarnavimą, ši sąlyga taip pat galioja ir importuotiems automobiliams.