Utilizacija
Servisas

Utilizacija

Jau nuo 1994 metų „Volkswagen” laikosi visiems koncerno gamintojams privalomos aplinkos apsaugos normatyvų (VW 91102). Vadovaudamiesi šia norma, automobilių konstruktoriai kuria perdirbimui taikomus reikalavimus atitinkančias transporto priemones ir jų dalis. Taip siekiama iš esmės pagerinti „Volkswagen” produktų savybes pakartotiniam panaudojimui. Naujos išvados ir besikeičianti įstatyminė bazė yra įtraukiama į aplinkos apsaugos normatyvus.

Aplinkos apsaugos normatyvų aktualumas tikrinamas kiekvienais metais vykstančio aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikavimo pagal ISO 14001 standarto reikalavimus metu. Konstruktorių ir tiekėjų žinios aplinkos apsaugos ir perdirbimo tema nuolat atnaujinamos vidiniuose seminaruose bei mokymuose.

Automobilio utilizacinių savybių gerinimas yra vienas iš daugelio svarbių „Volkswagen” inžinierių vystymo tikslų.

Kenksmingų medžiagų naudojimo ribojimas

Šiuo metu kenksmingų medžiagų naudojimas gaminant „Volkswagen” produktus reguliuojamas, vadovaujantis automobilių pramonininkų konfederacijos paruoštu normatyvu (VDA 232 – 101), kuris taip pat nuolat peržiūrimas ir pritaikomas naujiems, transporto priemonių gamybai taikomiems reikalavimams.

Dalių ir komponentų, pagamintų iš perdirbtų medžiagų, naudojimas

Pirminių žaliavų tausojimas ir gamybinių medžiagų cirkuliacinio judėjimo užbaigimas yra taip pat svarbus tikslas, kuriant naują „Volkswagen” transporto priemonę. Todėl kokybiškų dalių ir detalių iš perdirbtų medžiagų naudojimas yra ne tik leistinas, bet ir vienareikšmiškai skatintinas, bei nustatytas transporto priemonių gamybos projektų aplinkos apsaugos ir konstrukcinių elementų panaudos įsipareigojimų vadovuose.

Lietuvoje

2006 metais UAB „Moller Auto“ pradėjo kurti netinkamų  eksploatuoti automobilių tvarkymo sistemą, kurios pagrindu yra naudojamasi iki šiol. 2006 metais UAB „Moller Auto“ sudarė bendradarbiavimo sutartis su 6-iomis įmonėmis, turinčiomis leidimus tvarkyti eksploatuoti netinkamas transporto priemones.

Netinkamo eksploatuoti automobilio tvarkymas atrodo taip:

Automobilio pridavimas

1. Paskutinis savininkas vienoje iš „Volkswagen“ atstovybių sužino utilizuojančių įmonių sąrašą, pasirenka artimiausią ir susisiekia su ja.
2. Sutartu laiku pristato utilizuojamą automobilį pasirinktai įmonei.
3. Išmontuotojas patikrina automobilio komplektaciją ir būklę.
4. Automobilio savininkui išrašomas nustatytos formos pažymėjimas.

Automobilio išardymas

1. Pirmiausia išimamas akumuliatorius ir neutralizuojamos oro pagalvės. Tada išleidžiami ir atitinkamai surenkami degalai ir kiti utilizuojamo automobilio skysčiai. Tai: variklio alyva, transmisijos tepalai, stabdžių skystis, vairo stiprintuvo skystis, aušinimo bei šaldymo skysčiais iš kondicionavimo sistemos.
2. Ardomo automobilio detalės rūšiuojamos į: tinkamas pakartotinam panaudojimui detales ir mazgus, antrines žaliavas (metalai, plastikai, gumos, stiklai), specifinės atliekas ( elektroniniai prietaisai, katalizatoriai, kuro, tepalo, oro filtrai, akumuliatoriai, galvaniniai elementai, amortizatoriai), šiukšles (tekstilė, smulkios detalės iš nepavojingų medžiagų).

Perdirbimas

1. Antrinės žaliavos parduodamos jas superkančioms įmonėms, tolimesniam panaudojimui ir perdirbimui.
2. Specifinės atliekos priduodamos specializuotoms įmonėms, utilizacijai už atitinkamą mokestį.
3. Tinkamos pakartotinam panaudojimui detalės ir mazgai laisvai parduodamos.
4. Šiukšles išveža partneris.
A
A
Pagrindinis UAB "Moller Auto" serviso partneris - UAB „Žalvaris" - viena didžiausių atliekų surinkimo ir tvarkymo bendrovių Lietuvoje, veikianti nuo 1965 m.

UAB „Žalvaris“ užsiima pavojingų atliekų (naudotų akumuliatorių, amortizatorių, tepalo, kuro, oro filtrų, panaudotų alyvų ir kt.), antrinių žaliavų (metalinės ir plastikinės pakuotės), galvaninių elementų, elektros ir elektronikos įrangos atliekų, spalvotųjų ir juodųjų metalų bei jų lydinių laužo surinkimu, rūšiavimu, perdirbimu ir eksportu.